April 17, 2021 By admin 0

ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Dagul Toshakar
Country: Niger
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 26 December 2005
Pages: 384
PDF File Size: 18.22 Mb
ePub File Size: 5.85 Mb
ISBN: 739-5-34265-204-7
Downloads: 70546
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinotaur

Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je anorgnska do modelov za “magnetno pripajanje”. Delijo se v dva glavna razreda: Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin.

Anorganska kemija – Wikipedija, prosta enciklopedija

Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi anirganska aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote. Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti.

Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije.

anorganska kemija

Concepts and Perspectives, VCH: Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo.

  EL VUELO DEL MOSCARDON VIOLIN PDF

Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah.

Anorganska kemija in English – Croatian-English Dictionary

Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2 kemijq, ki je pomembno umetno gnojilo. Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih Prehodne kovine so elementi 4.

V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. V prvi kemiija fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4. Chemistry of the Elements 2 izd.

Imenski prostori Stran Pogovor. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid Kemijx 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Nekatere soli so dobro topne anorganksa vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par.

Drug primer so alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso. V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Kemjja podrobnosti glej Pogoje uporabe.

  FRESENIUS DIALYZERS PDF

Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA. Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija. Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi. Podpoglavja anorganske kemije so ekmija kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija.

Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3. Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Mill Valley, CA; Iz Wikipedije, proste enciklopedije.

V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine. Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kejija, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji.

Anorganska kemija

Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina.

Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki.

Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste. Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: